HomeMula operasi bulan Mei 2014

WinKidz Therapy bertujuan untuk membantu kanak2 bekeperluan khas mendapat terapi yang berkualiti supaya dapat berdikari semaksimum mungkin

Bermula dengan servis terapi carakerja dan program intervensi awal kemudian baru terapi pertuturan