Servis


Pusat Terapi WinKidz ialah Sebuah Pusat Terapi / Rehabilitasi Multi Profesional dengan Misi untuk Memberikan Servis Terbaik bagi Kanak-Kanak dan Keluarga yang Memerlukan

Servis yang diberikan ialah:

  


1)Terapi Pemulihan Carakerja (Occupational Therapy)
2)Terapi Pertuturan (Speech Therapy)
3)Program Intervensi Awal (Early Intervention Programme)


Terapi ini untuk kanak-kanak:-

-Autisme
-Hiperaktif
-Pertuturan Lambat
-Perkembangan Lambat
-Dan lain-lain